Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA

Genel Bilgilerİletişim Bilimlerinin bir alt dalı olarak konumlanan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Kastamonu Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi bünyesinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. Disiplinlerarası bir çalışma alanı olarak Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü, kitle iletişim araçlarının sosyolojik boyutları üzerinde durarak; radyonun, televizyonun ve sinemanın birer kitle iletişim aracı olarak tarihsel seyrini ortaya koymakta, yeni iletişim teknolojileri de dâhil olmak üzere medyanın diğer bilimlerle ilişkilerini ve akrabalıklarını kurmaktadır. Tam donanımlı Radyo ve Televizyon stüdyoları bulunan bölümümüzde öğrencilerin Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarında yapım süreçlerini, kamera önü ve arkasındaki işleyişi, yayıncılık sürecinin tüm aşamalarını deneyimleyerek mesleki tecrübe edinmelerine olanak sağlanmaktadır. Diğer fakültelerle yapılan anlaşmalar sonucunda öğrencilerimiz Çift Ana Dal Programı’na devam edebilmektedir. Bölümümüz ayrıca, Erasmus Programı’yla yurtdışında, Farabi Programı’yla ise yurtiçinde öğrenci değişimi yapabilme olanağı da sunmaktadır.


Programın Öğretim Amacı:

Radyo Televizyon ve Sinema programında verilen eğitim ile öğrencilerin; kuramsal ve pratik bilgiyi bir arada kullanan, alanın siyasal, sosyolojik, ekonomik yapısını ve işleyişini bilen, küresel çapta radyo, televizyon, sinema endüstrilerinde meydana gelen içeriksel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, ekip çalışmalarına uyum sağlayabilen, üretken, yenilikçi, yaratıcı iletişim profesyonelleri olmaları amaçlanmaktadır.


Misyon:

İletişim bilimlerinin ve diğer sosyal bilimlerin temel formasyonunu edinmiş, radyo televizyon ve sinema alanının sosyolojik, ekonomik, kültürel arka planını ve tarihini bilen, etik değerlere, demokrasiye ve insan haklarına duyarlı, toplumsal sorumluluk bilinciyle içerik üretebilen, eleştirel düşünme ve sorgulama yeteneği gelişmiş, medya okuryazarı olan, radyo ve televizyon yayıncılığının yapım-yönetim süreçlerine hâkim, yayıncılık alanının teknolojik gelişmelerini takip ederek kendini sürekli geliştirilebilen, yaratıcı, kolektif, donanımlı bireyler yetiştirmek.


Vizyon:

Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma düzleminde iletişim bilimi alanına katkı sağlamak, özgün çalışmalar ortaya koymak; meslek ahlakına sahip, kollektif çalışma bilinci yüksek, entelektüel kapasitesi gelişkin, alanın gerektirdiği teknik ve teknolojik beceriye sahip mezunlar vermek.


Program Dili: Türkçe


Ölçme ve Değerlendirme:

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödev, sunum, proje gibi uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşabilir. Ders geçme sisteminde vize notunun %40’ı final notunun %60 ‘ı toplanarak geçme notu belirlenmektedir.


İstihdam Olanakları:

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, başta radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları olmak üzere, prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları, internet yayıncılığı gibi kitle iletişim alanında bulunan pek çok kurum ve şirkette foto muhabiri, spiker, kurgu elemanı, metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen ya da teknik eleman (kameraman, ses operatörü vb.) olarak çalışabilmektedir.

Ayrıca, isteyen mezunlarımız yüksek lisans programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilmektedir


Lisansüstü Eğitim: 

Bölümümüzde hâlihazırda yüksek lisans programı bulunmamaktadır. Fakültemiz bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Gazetecilik Anabilim Dalı’nda ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı’nda yüksek lisans düzeyinde dersler yürütülmeye başlanmıştır.


Radyo Televizyon ve Sinema Program Çıktıları: 

 1. Bilgi
 • P1: Görüntünün algılanma süreçleri, kompozisyonun temel ilkeleri, renk, ışık ve ses bilgisi, hareketli görüntülerde kullanılan çekim ölçekleri, görüntünün kaydı ve işlenmesini bilir.
 • P2: Radyo, televizyon ve sinemada yapım ve yönetim süreçleri hakkında kazanılan teorik bilgiyi pratiğe aktarır.
 • P3: Rejili ve üç kameralı yayın yapma süreçlerini öğrenir.
 • P4: Radyo ve televizyon sektöründe program hazırlama konusunda beceri kazanır ve farklı yayın akışı stratejileri arasında karşılaştırma yapabilir.
 • P5: İnternet yayıncılığının temel unsurlarını ve kavramlarını bilir, haber içeriklerini internet yayıncılığına uygun şekilde hazırlar.
 • P6: Sinemasal görüntünün elde edilişi sırasındaki teknik süreçleri bilir.
 • P7: Sinema türleri ve akımları hakkında bilgi sahibi olur.
 • P8: Senaryo yazmayı ve çekim senaryosu hazırlamayı bilir.
 • P9: Radyo, televizyon ve sinemanın Türkiye’deki ve dünyadaki tarihsel gelişim sürecini bilir.
 • P10: Görüntü estetiği, aydınlatma ve kompozisyonun temel ilkelerini bilir.
 • P11: Dijital platformlarda yaratıcı fikir ve uygulamalar ortaya koyar.
 • P12: Tasarımlarını metin, görsel ve işitsel teknik anlatım elemanlarını kullanarak uygulayabilecektir.
 1. Beceri
 • P13: Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerisi kazanır.
 • P14: Yerel ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarımlar ve üretir.
 • P15: Proje üretim sorumlulukları alarak ve çalışmaları yürüterek, yapım öncesi ve sonrası için gerekli hazırlıkları yapma becerisi kazanır.
 • P16: Ses ve görüntü kurgusu yapar; grafik öğelerini alana özgü içerik üretiminde kullanma becerisine sahiptir.
 • P17: Görsel-işitsel üretim sürecinde kendisinin ve diğerlerinin gerçekleştirdiği işlere ilişkin değerlendirme yaparak, kendi gelişimine yönelik sağlam tercihlerde bulunma becerisi kazanır.
 1. Yetkinlik
 • P18: Rejili ve üç kameralı bir televizyon stüdyosunda gerekli görevleri icra etme (resim seçici, kameraman, sesçi vb.) yetisi kazanır.
 • P19: Radyo, televizyon ve sinema alanında kolektif çalışmalar gerçekleştirerek yenilikçi projeler ortaya koyar.
 • P20: Toplumsal durumlarla radyo, televizyon ve sinemanın ilişki ve etkileşimini kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahip olur.
 • P21: Bir anlatı türü olarak senaryoyu tanımlar, karakterleri ruh yapısı ve fiziksel özelliklerine göre çözümler,
 • P22: Kamera açıları, çekim ölçekleri, görüntüsel geçişleri ve kamera hareketlerini sıralar, olay örgüsü oluşturma şablonlarını tanır.
 • P23: Film veya haber kurgularken görsel ve İşitsel, bir dilin nasıl oluşturacağını öğrenir.
 • P24: Görsel ve işitsel programlara içerik üretir ve bu içerikleri güncel dijital programlarda yayınlanma yetkinliği kazanır.
 • P25: Medya içeriklerini eleştirel bir bakış açısıyla analiz eder.
 Doç. Dr. Ersoy SOYDAN
Doç. Dr. Ersoy SOYDANBölüm Başkanıesoydan@kastamonu.edu.tr
  Dr. Öğr. Ü. Sezen GÜRÜF BAŞEKİM
Dr. Öğr. Ü. Sezen GÜRÜF BAŞEKİMsgurufbasekim@kastamonu.edu.tr
  Arş. Gör. Mehmet EROL
Arş. Gör. Mehmet EROLmerol@kastamonu.edu.tr
  Arş. Gör. Abdullah Güray BAŞAKCİOĞLU
Arş. Gör. Abdullah Güray BAŞAKCİOĞLUagbasakcioglu@kastamonu.edu.tr
Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Doç. Dr. Ersoy SOYDAN (Bölüm Başkanı) 
0 366 280 25 03
esoydan@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Can CEYLAN
0 366 280 25 21
cceylan@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Sarper BÜTEV (Bölüm Başkan Y,)
0 366 280 25 27
sbutev@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Sezen GÜRÜF BAŞEKİM
0 366 280 25 31
sgurufbasekim@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Salih ERTOSUN
0 366 280 25 20
sertosun@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Mehmet EROL
0 366 280 25 14
merol@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Abdullah Güray BAŞAKCİOĞLU
0 366 280 25 35
agbasakcioglu@kastamonu.edu.tr

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.