1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Gazetecilik

 

Gazetecilik bölümü, bilginin temel belirleyici bir güç olduğu çağımızda, ülkesinde ve dünyadaki

gelişmeleri yakından takip eden, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden, eleştirel ve

analitik düşünen, etik değerlere önem veren, kuramsal bilgiyi pratik bilgisiyle sentezleyebilen,

geleneksel medya ile birlikte yeni medyanın önemini kavramış, yeni iletişim teknolojilerini

kullanabilen, günümüz dünyasının gereksinim duyduğu nitelikli ve donanımlı genç gazeteciler

yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Ders Programı

Çift Anadal Ders Programı

Ders İçerikleri