1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Toplumsal sistemler olarak örgütler, içinde yer aldıkları çevreyle organik bağlar oluşturmak ve

sürdürmek zorundadırlar. Çünkü çevre, toplumsal sistemleri her açıdan etkileme potansiyeline

sahiptir.Belli amaçları gerçekleştirmek için oluşturulan toplumsal sistemler, gereksinim

duydukları tüm girdileri kendi çevrelerinden karşılamak, ürettiği tüm çıktıları ise kendi çevresine

sunmak ve talep görmesini sağlamak zorundadırlar. Böyle bir zorunluluk, Halkla İlişkiler ve

Reklamcılık kapsamında yürütülen çalışmaları da zorunlu hale getirmektedir. Bölüm, bu

çalışmaları her düzeyde planlayıp yürütecek insan kaynağını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 

Ders Programı

Çift Anadal Ders Programı

Ders İçerikleri