1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Radyo Televizyon ve Sinema

 

İletişim Bilimlerinin bir alt dalı olarak konumlanan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü kitle

iletişim araçlarının sosyolojik haritasını çizmeye çalışır. İnterdisipliner bir çalışma alanı olan

bölüm, radyonun, televizyonun ve sinemanın birer iletişim aygıtı olarak tarihsel izleğini çıkarır.

Yeni iletişim teknolojileri de dâhil olmak üzere medyanın diğer bilimlerle ilişkilerini ve

akrabalıklarını kurar. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü eleştirel bir perspektiften hareket

ederek, kuramsal ve pratik bilgiyi bir arada kullanan güncel bir çalışma alanıdır.

 

Ders Programı

Çift Anadal Ders Programı

Ders İçerikleri