Danışman Görev ve Sorumlulukları

Danışman Görüşme Formu

Danışmanların Öğrencileriyle Toplu Görüşme Tespit Formu

Öğrenci Danışmanlığı Kontrol Listesi

Aile Durumu Bildirimi Formu

Akademik Personel Bilgi Formu

Akademik Personel için Beyan Formu

Akademik Personel Kimlik Kartı Başvuru Formu

Araç İstek Formu

Araştırma Projelerinde Görevlendirilme Formu

Atama Başvuru Formu

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Hizmet Alımı İstek Formu

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Mal Alımı İstek Formu

Dekan Adayı Bilgi Formu ve Özgeçmiş Formatı

Ders Telafi Formu

Dilek ve Öneri Formu

Doğum İzni Ücretsiz Formu

Doğum Yardımı Ödeneği Talep Dilekçesi

Dr. Öğretim Üyeliğine Müracaat Dilekçesi

E-Posta İstek Formu (Personel)

Etkinlik Talep Formu

Evlilik İzin Onayı

Final Sınavı Ücret Formu

Görevlendirme Formu

Günlük İzin Formu

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Hastalık İzin Onayı

Hizmet Belgesi Talep Formu

Hizmet Birleştirmesi Dilekçesi

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

Hizmet İçi Aday Eğitim Programı Formu

Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi

Hizmet İçi Eğitim Takip Formu

Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

İdari Personel Birim Oryantasyon Takip Formu

İkametgah Beyan Formu

İlişik Kesme Belgesi

İzin Formu

Jüri Üyesi Ücret Talep Formu

Kadro Talep Formu

Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Müteber Senedi

Katalog Bilgi Edinme Formu

Kefalet Senedi

Kimlik Kartı Başvuru Formu

Kırtasiye Talep Formu

Kopya Tutanağı

Kurumsal E-Posta İstek Formu

Makine-Teçhizat Talep Formu

Mal Bildirim Formu

Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu (Gelecek Kişi için)

Mecburi Hizmet Yükümlülükleri için Nakil Talep Formu (Gidecek Kişi için)

Ödenek Ekleme Talep Formu

Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Formu

Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanacak Öğretim Elemanları Öz Geçmiş Formu

Ölüm Yardımı Ödeneği Talep Dilekçesi

Öz Geçmiş ve Eserler Listesi

Refakat İzin Onayı

Sağlık Durumu Beyan Formu

Salon İstek Formu

Sınav Cevap Kağıdı

Sınav Değerlendirme Çizelgesi

Sınav Gözetmenlik Değişikliği Formu

Sınav Kağıtları Teslim Tutanağı

Sınav Tutanağı

Soru Kağıdı

Stand Açma

Süt İzni Formu

Şifre Talep Formu

Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

Toplantı Gündem Maddeleri Formu

Toplantı Katılım Formu

Yeni Atananlar için Başvuru Bilgi Formu

Yurtdışı Bilimsel Etkinlik Ön Başvuru Formu

Yurtdışı Seyahat Sonuç Raporu

Yurtiçi Seyahat Sonuç Raporu

Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu

Yükseköğretim Kurumları Hizmet Etiği Sözleşmesi