1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

En genel anlamıyla duygu, düşünce, tutum ve davranışların paylaşıldığı bir süreç olarak

tanımlanan iletişim, toplumsal sistemlerin varlıklarını etkili ve sağlıklı bir şekilde

sürdürebilmeleri açısından çok önemli işlevler üstlenmektedir. Bu nedenle toplumlar, iletişim

alanında iyi yetişmiş, gerekli bilgi, beceri ve formasyonu tam olarak edinmiş profesyonellere;

bilimsel çalışmaları planlayıp, yürütebilecek akademisyenlere gereksinim duymaktadırlar. Bu

gereksinimin giderilmesini kendisine temel amaç olarak edinmiş olan Kastamonu Üniversitesi

İletişim Fakültesi, 2010 yılında kurulmuştur.

 

Bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve

Sinema olmak üzere üç farklı bölüm barındıran fakültemiz her geçen gün kendisini

yenileyerek, fiziki ve entelektüel kapasitesini geliştirerek yoluna devam etmektedir.