En genel anlamıyla duygu, düşünce, tutum ve davranışların paylaşıldığı bir süreç olarak tanımlanan iletişim, toplumsal sistemlerin varlıklarını etkili ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri açısından çok önemli işlevler üstlenmektedir. Bu nedenle toplumlar, iletişim alanında iyi yetişmiş, gerekli bilgi, beceri ve formasyonu tam olarak edinmiş profesyonellere; bilimsel çalışmaları planlayıp, yürütebilecek akademisyenlere gereksinim duymaktadırlar. Bu gereksinimin giderilmesini kendisine temel amaç olarak edinmiş olan Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2010 yılında kurulmuştur.

Bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema olmak üzere üç farklı bölüm barındıran fakültemizde 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Gazetecilik Anabilim Dallarında yüksek lisans düzeyinde dersler yürütülmeye başlanmıştır. Ayrıca, fakültemiz bünyesinde kurulan Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi 2018 Aralık ayı itibarıyla yayın hayatına başlayacaktır.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi her geçen gün kendisini yenileyerek, fiziki ve entelektüel kapasitesini geliştirerek yoluna devam etmektedir.