Misyonumuz

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi, yüksek ahlaki değerlere ve küresel bilgi düzeyine sahip, düşünen, sorgulayan, küresel çapta bilgi üreten özgürlükçü, ilkeli, değişimin öncüsü, liderlik özellikleri ile donatılmış, bireyleri bilim dünyasına kazandırmak, öğrencilerini, öğretim üyelerini, araştırmacılarını, mezunlarını ve paydaş kurum ve bireyleri toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve ideallerini gerçekleştirmek üzere harekete geçirme misyonuna sahiptir.

Vizyonumuz

Üretimi ve rekabet gücünü artırmaya yönelik ülke ihtiyaçlarını ön planda tutma, ülkemizin yurt dışındaki saygınlığına katkıda bulunacak nitelikte özgün bilimsel araştırmalar yapma. İnovasyon kültürünü geliştirerek, ezberleten değil düşündüren, sorgulayan, araştıran ve özümseten ileri düzeyde bir eğitim düzeyine ulaşma. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile aktif katılım ve kalıcı işbirliğine dayalı öncü projeler geliştiren, onlarla birlikte yeni çözümler üreten, dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, üniversite-toplum bütünlüğünü sağlayacak bir yapıyı geliştirme.