Amacı:

Gazetecilik bölümü, bilginin temel belirleyici bir güç olduğu çağımızda, ülkesinde ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden, eleştirel ve analitik düşünen, etik değerlere önem veren, kuramsal bilgiyi pratik bilgisiyle sentezleyebilen, geleneksel medya ile birlikte yeni medyanın önemini kavramış, yeni iletişim teknolojilerini kullanabilen, günümüz dünyasının gereksinim duyduğu nitelikli ve donanımlı genç gazeteciler yetiştirmeyi hedeflemektedir


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı:

Geçmişi ve günceli iyi bir medya okuryazarı olarak değerlendirebilmek için, öğrencileri uzmanı olmak istedikleri konularda eğitmeyi amaçlayan kuramsal derslerin yanı sıra, çeşitli uygulamalarla destek olunmaktadır. Alanında uzman akademisyenlerin desteğiyle, demokratik bir tartışma ortamında yapılan dersler, öğrencilere hem sektörde hem akademik alanda yol gösterici olmaktadır.

Bölümümüzde öğrencilerimiz diğer fakültelerle yapılan antlaşmalarla sonucunda Çift Ana Dal Programı’na devam olanağına sahiptir. Erasmus Programı’yla yurtdışında ve Farabi Programı’yla da yurtiçinde öğrenci değişimi yapılmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları:

Bölümümüz ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir.  Öğrenci kabulünde herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kastamonu Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine bakınız.


Mezuniyet Şartları:

Öğrencinin mezun olabilmesi için asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.


Ölçme ve Değerlendirme:

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödev, sunum, proje gibi uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşabilir. Ders geçme sisteminde vize notunun %40’ı final notunun %60 ‘ı toplanarak geçme notu belirlenmektedir.


İstihdam Olanakları: 

Medya ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel ve yaygın basında istihdam olanakları mevcuttur.

Ayrıca, isteyen mezunlarımız yüksek lisans programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilmektedir.


Lisansüstü Eğitim:

Fakültemiz bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Gazetecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans düzeyinde dersler yürütülmeye başlanmıştır.