Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

Genel Bilgilerİçinde yer aldıkları çevreyle organik bağlar oluşturan ve sürdüren toplumsal sistemler, gereksinim duydukları tüm girdileri kendi çevrelerinden karşılamak, ürettiği tüm çıktıları ise kendi çevresine sunmak ve talep görmesini sağlamak durumundadırlar. Toplumsal sistemler olarak örgütlerin çalışmalarını planlama ve yürütme sürecinin özellikle teknoloji ile bezenmiş çağdaş dünyadaki gerekliliğinin bir sonucu olarak kurulan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2012-2013 eğitim-öğretim yılında örgün ve ikinci öğretimde akademik serüvenine başlamıştır. Bölümümüzde, dört yıllık öğrenim süresi boyunca iletişim ve sosyal bilimlerin ana hatlarını kavramaya yönelik kuramsal derslerin verilmesinin yanında teorik bilginin uygulamaya dönüştürülebilmesine imkân sağlayan Reklam Atölyesi bulunmaktadır. Bölümümüzde öğrencilerimiz diğer fakültelerle yapılan antlaşmalarla sonucunda Çift Ana Dal Programı’na devam olanağına sahiptir. Erasmus Programı’yla yurtdışında ve Farabi Programı’yla da yurtiçinde öğrenci değişimi yapılmaktadır. Fakültemiz bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı’nda yüksek lisans düzeyinde dersler yürütülmeye başlanmıştır.


Programın Öğretim Amacı:

Dört yıllık öğrenim süresi boyunca iletişim ve sosyal bilimlerin ana hatlarını kavramaya yönelik kuramsal derslerin verilmesinin yanında teorik bilginin uygulamaya dönüştürülebilmesine imkân sağlayan Reklam Atölyesi de bulunan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün öğretim amacı; farklı fikirlere sahip, alanında marka ve iletişim stratejisi geliştirip uygulayan, reklam ve halkla ilişkiler kampanyası yürütürken dijital medya ile geleneksel medyayı etkin biçimde kullanabilen, ekip çalışmasına yatkın, edindiği bilimsel bilgiyi pratiğe dönüştürebilen mezunlar vermektir.


Misyon:

Teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış araştırabilen, gözlem yapabilen, sorgulayabilen çözümler üretebilen, iletişim teknolojilerinin iyi kullanabilen, etik değerleri benimsemiş, yeniliklere açık, takım çalışmalarına yatkın, fırsatları ve tehlikeleri sezebilen, alana ilişkin yaratıcı stratejiler geliştirebilen, hem halkla ilişkiler hem de reklam kampanyalarını yürütebilen öğrenciler yetiştirmek.


Vizyon:

Profesyonel akademik kadrosu ve uygulama ihtiyacını karşılamaya yönelik alt yapısı ile alanın işbirlikçi ve kamusallığı önceleyen yapısına uygun eğitimi sayesinde bilim dünyasına, sektöre ve topluma öncelikle tercih edilen elemanlar kazandıran,  üretken, yeniliklere açık, kolektif, akademik anlamda kendini sürekli geliştiren bir bölüm olmak.


Program Dili: Türkçe


Ölçme ve Değerlendirme:

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödev, sunum, proje gibi uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşabilir. Ders geçme sisteminde vize notunun %40’ı final notunun %60 ‘ı toplanarak geçme notu belirlenmektedir.


İstihdam Olanakları:

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel kuruluşların halkla ilişkiler birimleri, belediyeler, gazete, radyo ve televizyonlar, sağlık işletmeleri ve kuruluşlarında görev alabilmektedirler. Bunlara ek olarak reklam ajansları, işletmelerin pazarlama ve tanıtım bilimleri ve insan kaynakları birimlerinde görev yapabilirler

Ayrıca, isteyen mezunlarımız yüksek lisans programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilmektedir.


Lisansüstü Eğitim:

Fakültemiz bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı’nda yüksek lisans düzeyinde dersler yürütülmeye başlanmıştır.


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Program Çıktıları:

 1. Bilgi
 • P1: Alanın temel kavram, kuram, yöntem ve modellerini bilir.
 • P2: Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki yenilikleri takip eder.
 • P3: Halkla İlişkiler ve reklamcılık konularında medya stratejisi oluşturma, planlama, uygulama ve raporlama süreçlerini bilir.
 • P4: Hedef kitleyi tanıma, uygun mesajlar oluşturma ve iletme çabası içinde olur.
 • P5: Kurum ve kuruluşların algı ve itibar yönetimi hakkında bilgi sahibi olur ve buna uygun medya planlaması yapar.
 • P6: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili yasal düzenlemeleri ve etik değerleri bilir.
 • P7: Kurum ve kuruluşların reklam ve tanıtımında geleneksel medya, dijital medya ve diğer tanıtım ortamlarında kullanılan teknikleri bilir.
 1. Beceri
 • P8: Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında kampanya hazırlama, planlama ve yönetme becerisine sahiptir.
 • P9: Reklam mesajlarını, iletişim ortamlarının farklı özelliklerini dikkate alarak oluşturur.
 • P10: Alanın gerektirdiği iletişim araç ve ortamlarını; geleneksel medya ve dijital medyayı etkili biçimde kullanır.
 • P11: Kurum ve kuruluşların reklam, kampanya ve etkinliklerini oluşturur, planlar ve yürütür.
 • P12: Tüketici davranışlarına ilişkin yapılan araştırmaları takip eder ve edindiği bilgileri alanında ürettiği iletilerde uygular.
 • P13: Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında güncel ve etkili sunum tekniklerini kullanır.
 1. Yetkinlik
 • P14: Hakla İlişkiler ve Reklamcılık kapsamında yürütülen çalışmaları etkileyen toplumsal dinamikleri bilerek, bu çıktıları kampanyalarda kullanmaya yetkindir.
 • P15: Geleneksel ve çevrimiçi iletişim ortamlarının kendine has özelliklerini değerlendirebilir ve etkinlikleri buna göre düzenler.
 • P16: Kampanya ve reklam projelerinde meydana gelebilecek krizleri önceden sezme, yönetme ve pratik çözümler üretme yeteneğine sahiptir.
 • P17: Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • P18: İç ve dış paydaşlarla kolektif çalışma yapar.
 • P19: Toplumsal dinamikleri takip ederek, çalışmalarını bu yönde günceller.
 • P20: Etik ilkelere, hukuka ve evrensel değerlere bağlıdır.
 • P21: Marka ve iletişim stratejisini oluşturma ve uygulama yetkinliğine sahiptir.


 Prof. Dr. Muharrem ÇETİN (Dekan)
Prof. Dr. Muharrem ÇETİN (Dekan)muharremcetin@kastamonu.edu.tr
 Doç. Dr. Zübeyde SÜLLÜ
Doç. Dr. Zübeyde SÜLLÜzsullu@kastamonu.edu.tr
 Dr. Öğr. Ü. Fatma DOĞAN AKKAYA
Dr. Öğr. Ü. Fatma DOĞAN AKKAYA fdakkaya@kastamonu.edu.tr
 Dr. Öğr. Ü. İsmail KARAKULLE
Dr. Öğr. Ü. İsmail KARAKULLEikarakulle@kastamonu.edu.tr
 Doç. Dr. Kemal AVCI
Doç. Dr. Kemal AVCI Bölüm Başkanıkavci@kastamonu.edu.tr
 Dr. Öğr. Ü. Veysel Karani ŞÜKÜROĞLU
Dr. Öğr. Ü. Veysel Karani ŞÜKÜROĞLUvksukuroglu@kastamonu.edu.tr
 Dr. Öğr. Ü. İbrahim Ethem ERDİNÇ
Dr. Öğr. Ü. İbrahim Ethem ERDİNÇ ierdinc@kastamonu.edu.tr
  Arş. Gör. Dr. Halil TAŞTEKİN
Arş. Gör. Dr. Halil TAŞTEKİN htastekin@kastamonu.edu.tr
Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Prof. Dr. Muharrem ÇETİN (Dekan)
0 366 280 25 01
muharremcetin@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Kemal AVCI (Bölüm Başkanı)
0 366 280 25 10
kavci@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Zübeyde SÜLLÜ
0 366 280 25 22
zsullu@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Veysel Karani ŞÜKÜROĞLU
0 366 280 25 15
vksukuroglu@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Fatma DOĞAN AKKAYA
0 366 280 25 38
fdakkaya@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. İbrahim Ethem ERDİNÇ (Bölüm Başkan Y.)
0 366 280 25 19
ierdinc@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. İsmail KARAKULLE
0 366 280 25 16
ikarakulle@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Halil TAŞTEKİN
0 366 280 25 28
htastekin@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Meryem SALAR
0 366 280 25 24
msalar@kastamonu.edu.tr

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.