Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

GAZETECİLİK

Genel BilgilerKastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2012-2013 Akademik yılında, örgün ve ikinci öğretimde öğrenci alımına başlamıştır. İletişim alanının gerektirdiği çok disiplinli teorik ve uygulamalı öğretim, program müfredatının ana hatlarını oluşturmaktadır. Öğrencileri alanlarında yetkin kılmak adına, alan derslerinin yanında felsefe, sosyoloji, siyaset, ekonomi şeklinde gazetecilikle yakından ilişkili disiplinlerin kapsamına giren derslere de yer verilmektedir. Ayrıca uygulama gazetesi “Kastamonu Gazete Kampüs” aracılığıyla mesleki tecrübe edinmelerine olanak sağlanmaktadır. Bölüm,  müfredatı ve uygulama alanları vasıtasıyla öğrencilerin iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve tecrübeleri sağlamak üzere kendisinigüncelleyen, dinamik, yeniliklere açık bir yapıya sahiptir. Öğrencilerimizin, diğer fakültelerle yapılan antlaşmalarla Çift Ana Dal Programı’na devam olanağı bulunmaktadır. Erasmus Programı’yla yurtdışında ve Farabi Programı’yla da yurtiçinde öğrenci değişimi yapılmaktadır.


Programın Öğretim Amacı:

Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, geleneksel medya ile birlikte yeni medyanın önemini kavramış, yeni iletişim teknolojilerini kullanabilen, eleştirel ve analitik düşünen, etik değerlere önem veren, kuramsal bilgiyi pratik bilgisiyle sentezleyebilen, günümüz dünyasının gereksinim duyduğu donanımlı gazetecileri sektöre kazandırmak, Gazetecilik Programının öğretim amacını ifade etmektedir.


Vizyon:

Alanında uzman akademisyenleri, öğrencilerin kuramsal bilgi düzeylerini geliştirmeyi hedefleyen dersleri ve haber yapım sürecinin deneyimlenmesine olanak sağlayan teknolojik altyapısı ile nitelikli mezunlar vermek; gazetecilik eğitiminde öncelikle tercih edilen bir program olmak.


Misyon:

İletişim ve gazeteciliğin kuramsal alt yapısına hâkim, haber yapımın teknik aşamalarını bilen, toplumsal sorumluluk sahibi, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokrasi bilincine sahip, kültürel değerleri önemseyen, her türden ırk, dil, din, cinsiyet, etnisite ayrımının karşısında duran, olaylar karşısında eleştirel düşünme ve sorgulama yeteneği gelişmiş, çağdaş teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojik araçları alanında kullanabilen gazeteciler yetiştirmek. 


Program Dili: Türkçe


Ölçme ve Değerlendirme:

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödev, sunum, proje gibi uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşabilir. Ders geçme sisteminde vize notunun %40’ı final notunun %60 ‘ı toplanarak geçme notu belirlenmektedir.


İstihdam Olanakları: 

Medya ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel ve yaygın basında istihdam olanakları mevcuttur. Ayrıca, isteyen mezunlarımız yüksek lisans programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilmektedir.


Lisansüstü Eğitim:

Fakültemiz bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Gazetecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans düzeyinde dersler yürütülmeye başlanmıştır.


Gazetecilik Program Çıktıları:

 1. Bilgi
 • P1: Gazetecilik alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahiptir.
 • P2: Haberi toplama, yazma, redakte etme, fotoğraflama, mizanpaj, web yayını/baskı şeklindeki haber üretiminin çok katmanlı işleyişi bilir.
 • P3: Gazete yazı türleri hakkında bilgi sahibidir.
 • P4: Haberciliğin temel etik ilkeleri ve sorumluluklarının bilincindedir.
 • P5: Gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir.
 • P6: Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder.
 1. Beceri
 • P7: Geleneksel medya ve yeni medyanın gereksinim duyduğu yeni iletişim teknolojilerini kullanabilme ve içerik oluşturma becerisine sahip olur.
 • P8: Haber toplama, haber kaynaklarına ulaşma ve bilgiyi doğrulamada kullanılan yöntemleri bilir.
 • P9: Gazete yayım sürecinde planlama, organize etme ve yönetme beceresine sahiptir.
 • P10: Medya içeriklerini eleştirel biçimde okuma ve yorumlama beceresine sahiptir.
 • P11: Gazetecilikle ilgili mesleki sorunları tanıma ve açıklama becerisine sahiptir.
 • P12: Haber yaparken özdenetim ve editoryal kontrol sağlayabilir.
 1. Yetkinlik
 • P13: Yerel ve küresel gelişmeleri takip eder ve disiplinlerarası bilgi birikimini gazetecilik alanında kullanır.
 • P14: Medya metinlerini oluşturma, iletme ve eleştirebilme yeteneği gelişmiştir.
 • P15: Haber yapma sürecinin gerektirdiği ekip çalışmalarına uyum sağlar ve sorumluluk alır.
 • P16: Habercilik alanındaki yenilikleri ve sorunları takip eder ve mesleğin paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
 • P17: Haberde etik ilkelere uygun dil kullanır ve her türlü ayrımcı söylemden kaçınır.
 • P18: Demokrasi, insan hakları ve toplumsal sorumluluk bilincine sahiptir.
 • P19: Medya içeriklerinin toplumsal, ekonomik, kültürel etkilerini bilir ve eleştirel bakış açısıyla çözümleyebilir.


 

 Doç. Dr. Erdem GÜVEN
Doç. Dr. Erdem GÜVENBölüm Başkanıeguven@kastamonu.edu.tr
 Dr. Öğr. Ü. İlknur KILINÇ
Dr. Öğr. Ü. İlknur KILINÇBölüm Başkan Yrd.ikilinc@kastamonu.edu.tr
  Arş. Gör. Ayşe Sümeyye YAVUZ
Arş. Gör. Ayşe Sümeyye YAVUZasyavuz@kastamonu.edu.tr
 Doç. Dr. Erkam TEMİR
Doç. Dr. Erkam TEMİR Dekan Yardımcısıetemir@kastamonu.edu.tr
 Dr. Öğr. Ü. Serkan TOLAN
Dr. Öğr. Ü. Serkan TOLANstolan@kastamonu.edu.tr
  Arş. Gör. Ayça BİLMEZ
Arş. Gör. Ayça BİLMEZ abilmez@kastamonu.edu.tr
Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Doç. Dr. Erdem GÜVEN (Bölüm Başkanı)
0 366 280 25 18
eguven@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Erkam TEMİR 
0 366 280 25 04-30
etemir@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. İlknur KILINÇ (Bölüm Başkan Y.)
0 366 280 25 29
ikilinc@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Serkan TOLAN
0 366 280 25 23
stolan@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Ali ÇAKIR
0 366 280 25 13
alicakir@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Ayça BİLMEZ
0 366 280 25 40
abilmez@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Ayşe Sümeyye YAVUZ
0 366 280 25 36
asyavuz@kastamonu.edu.tr

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.